:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
Ważne komunikaty, Zmiana sposobu ogrzewania wystartował nabór wniosków! - zdjęcie, fotografia
Portal 24jgora.pl 12/04/2018 08:18

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA - ogłoszenie o drugim naborze przyjmowania DEKLARACJI w trybie ciągłym do dnia 30.04.2018 r.

 

UWAGA: Wszystkie osoby, które złożyły DEKLARACJE po terminie 3 lipca 2017 r. zostają automatycznie ujęte w aktualnie trwającym drugim naborze !!!!!

Zachęcamy mieszkańców Jeleniej Góry  do likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w lokalach lub budynkach mieszkalnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił w dniu 28.04.2017 r. nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – dalej „Program”, dla jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Cel programu: Poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej.

1. Beneficjenci końcowi programu: 

osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w lokalu mieszkalnym zgłoszonym do dofinansowania w ramach niniejszego „Programu”, wspólnoty mieszkaniowe, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni (dla pojedynczego budynku lub kilku budynków), w odniesieniu do osób fizycznych - beneficjentami końcowymi mogą być: właściciele, współwłaściciele nieruchomości bądź najemcy lokali komunalnych, w przypadku współwłasności do złożenia zgłoszenia o dofinansowanie wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a dofinansowanie może być udzielone tylko jednemu, tj.: wnioskodawcy,  dofinansowanie udzielane jest osobno na każdy lokal mieszkalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej), tzn. właściciel kilku nieruchomości w przypadku chęci objęcia ich „Programem”, składa wniosek dla każdej nieruchomości oddzielnie (obowiązuje zasada: jedna nieruchomość - jedno zgłoszenie).

2. Zakres wsparcia: przedsięwzięcia polegające na likwidacji kotłów starej generacji oraz na zakupie i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła: 

Kotły gazowe; Kotły na olej lekki opałowy;  Piece zasilane prądem elektrycznym; Kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) – nie dotyczy obszaru Uzdrowiska Cieplice;  Kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) - wilgotność  biomasy poniżej 20%; Włączenie do sieci cieplnych;  OZE - pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe - służące zasileniu źródła. 

3. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane: 

Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku, a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 31 stycznia 2019 r. - termin zakończenia okresu kwalifikowalności został określony przez Miasto w celu prawidłowżej realizacji zadania. Do   kosztów   kwalifikowanych   zaliczane   będą   wyłącznie   koszty   poniesione w   okresie kwalifikowania oraz bezpośrednio powiązane z celami przedsięwzięcia objętego pomocą finansową, a także mieszczące się w katalogu elementów wymienionych w lit. d). Za datę poniesienia kosztu uznaje się datę wystawienia faktury, rachunku lub równoważnego dokumentu księgowego. Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć następujące elementy: koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania, koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie   w przypadku   likwidacji   wszystkich   źródeł   w   nieruchomości   objętej zgłoszeniem), koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła, koszt zakupu i montażu węzła cieplnego wraz z przyłączem, niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową i elektryczną, koszt przyłączy gazowych i energetycznych, koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin - w przypadku kotłowni zasilających w ciepło budynki wielorodzinne, koszt zakupu i montażu źródła energii z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa), koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), c.o. oraz c.w.u. - tylko w przypadku likwidacji starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem), zbiornik na ciepłą wodę użytkową, koszt zakupu i montażu wkładów kominowych, koszt wykonanych opinii kominiarskich, koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła.  Wszystkie urządzenia ujęte w kosztach kwalifikowanych muszą być fabrycznie nowe, Do kosztów kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in. takich elementów jak: koszt nadzoru nad realizacją, zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego, koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneficjenta końcowego.

4. Informacje dodatkowe:  

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności CE.  Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np.: domów letniskowych oraz budynków w budowie. Inwestycje powinny być przygotowane do realizacji pod względem formalnym, tj.: posiadać wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgłoszenia. Instalacje fotowoltaiczne, wiatrowe lub mieszane (PV-wiatrowe) mogą być finansowane w ramach „Programu” tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego źródła ciepła. Moc takiej instalacji OZE nie może przekraczać wielkości określonych dla mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19)  ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) tj. mikroinstalacja - instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW;  W przypadku wymiany źródła ciepła warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości objętej zgłoszeniem, zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, za wyjątkiem: wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym, pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne, pieców objętych ochroną konserwatorską. W powyższych przypadkach konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym na terenie Jeleniej Góry, w maksymalnej wysokości do:

dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł; dla mieszkania w budynku wielorodzinnym - 7.000,00 zł; w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej liczby i kwoty - 4.000,00 zł.

W związku z powyższym Miasto Jelenia Góra prosi wszystkich zainteresowanych chcących  zmienić system ogrzewania i uczestniczyć w „Programie” do złożenia wstępnej DEKLARACJI dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych starej generacji  oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie Jeleniej Góry w latach 2017 - 2018 w lokalach lub budynkach mieszkalnych. 

DEKLARACJE należy złożyć w terminie do  dnia 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Jelenia Góra: ul. Sudecka 29, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój 53 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra.

Uwaga: Wszystkie osoby, które złożyły DEKLARACJE po terminie 3 lipca 2017 r. zostają automatycznie ujęte w aktualnie trwającym drugim naborze !!!!! DEKLARACJE złożone po ww. terminie nie zostaną uwzględnione w drugim wniosku składanym do WFOŚIGW we Wrocławiu.  

Możliwość pobrania wzoru deklaracji w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jelenia Góra ul. Sudecka 29, pokój nr 53 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR 303.XLI.2017 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Jelenia Góra w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

>>> Pobierz DEKLARACJĘ  <<<

Reklama

Zmiana sposobu ogrzewania - wystartował nabór wniosków! komentarze opinie

  • J - niezalogowany 2018-04-12 13:11:11

    A ja złożyłem wniosek ale mi się nie należy wg urzędników Mieszkam 30 lat w domku o nie uregulowany stania prawnym.Będę dalej kopcił i truł .... fu.....Wybaczcie wdychacze mojego dymu z komina

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Praca dla lekarza stomatologa

Praca dla dentysty w nowoczesnej Klinice Kamil Turek Stomatologia w Jeleniej Górze. Poszukujemy endodonty, lekarza zachowawczego, pedodonty...


Praca magisterska licencjat

Pracami tego typu zajmuję się od lat. Właściwie zawodowo. Zawsze staram się aby były jak najlepsze. Podchodzę do tego w sposób profesjonalny..


Sprzedam Skodę Felicje

Sprzedam żywana Skodę Felicje 2 z 1999 roku o pojemności 1,3 MPI i mocy 68 koni na łańcuchu rozrządu, auto od drugiego właściciela samochód stoi na..


Praca dla kierowcy, handlowca,

Dynamicznie rozwijająca się firma Kraina Ciast z Piechowic zatrudni na stałe kierowcę - handlowca oraz pracownika produkcji. Bardzo atrakcyjne..


Śliczne, jasne mieszkanie w

Biuro Nieruchomości Aplauz przedstawia do sprzedaży nieruchomość w super standardzie, na pierwszym piętrze kamienicy w Sobieszowie. Mieszkanie..


Bardzo duże mieszkanie do

Biuro Nieruchomości Aplauz przedstawia Państwu do sprzedaży piękny, klimatyczny lokal mieszkalny do remontu generalnego. Położone w cichej,..


Sprzedam Motocykl PIAGGIO XEVO

Sprzedam Motocykl PIAGGIO XEVO . Poj. siln. 244cm³ , Moc 16kW 22kM , Waga 174 Kg , Rok.prod. 2007r , Zarejestrowany i ubezpieczony Do 27.08.2020r...


Stolarz, usługi stolarskie,

Drewniarnia to ręczna manufaktura, która stawia na wyjątkowy i oryginalny design. Zajmujemy się wytwarzaniem, obróbką oraz renowacją drewna. Nasze..


Duże mieszkanie do remontu

Biuro Nieruchomości Aplauz prezentuje Państwu ciekawą ofertę inwestycyjną - duże mieszkanie w stanie do remontu kapitalnego w zielonej, zacisznej..


M2 w centrum Szklarskiej

Biuro Nieruchomości Aplauz przedstawia Państwu do sprzedaży świetnie mieszkanie w samym centrum Szklarskiej Poręby! Mieszkanie jest po remoncie,..


usługi remontowe

Remonty Wykończenia pod klucz Solidnie, konkurencyjne ceny


Dwa domy na przepięknej

Biuro Nieruchomości Aplauz prezentuje wspaniałą nieruchomość z ogromnym potencjałem inwestycyjnym. Dwa niezależne domy wolnostojące położone na..


Dwa mieszkania w Szklarskiej

Biuro Nieruchomości Aplauz prezentuje Państwu do sprzedaży dwa mieszkania zajmujące całe pierwsze piętro kamienicy blisko centrum Szklarskiej..


Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez 24jgora.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

WOSKAR Z WOŚ J WOŚ I JANULEWICZ Sp.J. z siedzibą w Podgórzyn 58-562, Żołnierska 89

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"